På klimatmöte i San Francisco presenterades nyligen en ny klimatrapport ”Global climate-September-2018”. I denna rapport visar ett antal forskare hur de globala utsläppen av växthusgaser kan halveras till år 2030. Man går i genom bransch för bransch och redovisar vad ny teknik kan åstadkomma. Drivande faktor är att vi har en snabb utveckling av fossilfria energislag som i olika branscher kan ersätta kol och olja som energibehov. Vi behöver dock politiska beslut, det går tyvärr inte bara på frivillig väg. En välfungerande och driven hållbar produktutveckling är därför en självklarhet om vi skall klara klimatfrågan. Detta gäller också för andra miljöåtgärder som måste till i en nära framtid med frågor som kemikaliehotet och tillgång på rent vatten.

 

/

Ingen har väl missat att det är val om några dagar. Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en utvärdering av vad partierna har klarat av de fyra senaste åren inom 18 centrala miljöfrågor. Detta gäller vad man sagt och hur man i verkligen agerat, resultat framgår av bilden.

Miljöfrågorna är minst lika centrala om inte mer i dagsläget. På Naturskyddsföreningen hemsida finns mer material om att välja med tanke på naturen och miljön. För ett långsiktigt hållbart agerande är det viktigt att miljöfrågorna har hög prioritet inom politiken och inte bara bland gräsrötter. Det är därför viktigt att rösta för bästa utdelning för miljön.

 

/

Kevin Anderson, klimatforskare och gästprofessor vid Uppsala universitet, lever som han lär. Han tar tåget i stället för flyg och bil och har inte flugit på över 10 år. Till gästföreläsning i Lund tog han cykel från Uppsala för att sedan dra vidare på cykel till Malmö och därefter till Göteborg. Kevin är mycket tydlig […]

    Jag har varit på utflykt till Rügen i Tyskland. Resvägen gick via färjeförbindelsen Gedser-Rügen denna väg trafikeras bland annat av Scandlines. Här är det glädjande att se att reningstekniken för luftutsläppen praktiseras. Större delen av svavel och partiklar tvättas bort genom vattenbegjutning. Dessutom är färjorna på linjen försedda med dieselelektisk drift, vilket ger […]

källa www.sharingcities.se   Lite fördjupning kring det tidigare inlägget kring delningsekonomi och delningstjänster. Inom delningsekonomi finns det idag ett globalt nätverk ”The Sharing Cities Network”. Nätverket startade som ett sätt att skapa kontakter mellan olika delningsprojekt i USA. Detta hände innan Trump började sätta krokben för framsynt miljöarbete. Nätverket är en gräsrotsorganisation för att hjälpa olika […]

Delningsekonomi=Delningstjänster. Det är fråga om att dela på prylar i stället för att vi alltid skall konsumera och förbruka av jordens begränsade resurser. Detta är inte ett helt nytt sätt att konsumera utan något som till stor del fallit i glömska från tidigare generationer. Vi kan ofta klara oss genom att tillsammans dela på prylar […]