Jag har varit på utflykt till Rügen i Tyskland. Resvägen gick via färjeförbindelsen Gedser-Rügen denna väg trafikeras bland annat av Scandlines. Här är det glädjande att se att reningstekniken för luftutsläppen praktiseras. Större delen av svavel och partiklar tvättas bort genom vattenbegjutning. Dessutom är färjorna på linjen försedda med dieselelektisk drift, vilket ger effektivare drift som reducerar koldioxidutsläppen med ca 15 procent. När jag ställde fråga om det var rening av avgaserna fick jag nedanstående sammanfattande bild. Det var med en viss stolthet som informationsvärden gav mig illustrationsbilden. Samtidigt noterade hen att det är hög tid att fartygstrafiken också tar sitt ansvar för miljön. Detta var ett mycket trevligt svar, vilket man hoppas är väl förankrat i organisationen.

 

 

 Det är bara att hoppas att alla kryssningsfartyg som nu är på väg in i Östersjön också börjar ta sitt ansvar och inte förorenar vår luft och vårt vatten.

 

 

/

källa www.sharingcities.se

 

Lite fördjupning kring det tidigare inlägget kring delningsekonomi och delningstjänster.

Inom delningsekonomi finns det idag ett globalt nätverk ”The Sharing Cities Network”. Nätverket startade som ett sätt att skapa kontakter mellan olika delningsprojekt i USA. Detta hände innan Trump började sätta krokben för framsynt miljöarbete. Nätverket är en gräsrotsorganisation för att hjälpa olika aktörer att hitta varandra och skapa så kallade delande städer som kommer att förändra vår syn på ekonomi och vår kultur. Naturligtvis inget som händer över en natt, men vår miljö behöver en förändrad syn på hur vi skall hantera våra ändliga resurser.

Vinnova (Verket för innovationssystem) har drivit igång ett nationellt program för Sharing Cities. I programmet ingår att utveckla ett nationellt centra för samordning och att främja erfarenhetsutbyte för att aktivt driva arbetet med delningsekonomi – Sharing Cities Sweden. Detta är placerat vid Internationella Miljöinstitutet i Lund. Uttalande från Kes McCormick programkoordinator på Sharing Cities Sweden Lunds Universitet

”Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker vi behöver. Delningstjänsterna ska gälla samutnyttjande av ytor som exempelvis lokaler, boende, grönstruktur samt av varor och tjänster som verktyg, kläder, leksaker, hantverk. Verktyg exempelvis använder vi ju för det mesta mycket sällan och där skulle man kunna ha ett gemensamt utnyttjande.”

I programmet ingår också att utveckla världsledande exempel på delande städer vilket sker med Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå som pilotstäder.

I Göteborg sker en samordning via City Göteborg. Här finns bland annat ”Smarta kartan” som visar ett 100-tal delningstjänster här finns bland annat information om klädotek, leksaksbibliotek, odla Göteborg. Listan kan göras lång.

Malmö har ett speciellt projekt kopplat till ett nytt stadsområde Sege Park. Här jobbar man med olika intressentgrupper och kommande invånare för utveckling av delningstjänster.

En viktig faktor inom delningsekonomi och utveckling av delningstjänster är den sociala dimensionen. I vårt samhälle idag är det individualismen som har utvecklats på bekostnad av det kollektiva tänkandet. Med delningsekonomi kan vi börja återta en syn som bygger på gemenskap och utveckling av sociala relationer. Detta är också en nödvändighet om vi skall lyckas få ordning på de miljöfrågor som idag är akuta med klimatet och ett hållbart uttag av resurser.

/

Delningsekonomi=Delningstjänster. Det är fråga om att dela på prylar i stället för att vi alltid skall konsumera och förbruka av jordens begränsade resurser. Detta är inte ett helt nytt sätt att konsumera utan något som till stor del fallit i glömska från tidigare generationer. Vi kan ofta klara oss genom att tillsammans dela på prylar […]

Matproducenter världen över jagar billigast vegetabiliska oljan. Svaret har varit palmolja från Sydostasien. Palmolja används i väldigt många matvaror som margarin, choklad, kakor mm. Oljan är också vanlig i tvål, tvättmedel, smink och diverse andra produkter. Den stora produktionen av palmolja har inneburit skövling av regnskogen och den biotop som finns i denna miljö. För […]

Många har på olika sätt och skilda nivåer i samhället engagerat sig för att stoppa den globala negativa klimatförändringen som blir mer och mer synlig i dag. Detta gäller allt från väderfenomen med stormar och orkaner, översvämningskatastrofen till torka som ödelägger förutsättningarna för normalt liv. I miljödokumentären ”Before the flood” från 2016 med Leonardo DICaprio […]

              Det är nu billigare att producera el med solpaneler och vindkraftverk än med fossilbränslen som kol och olja. Kolla in den svenska dokumentären om omställningen till fossilfritt. Dokumentären ”Fossilbranschens sista strid” https://www.svtplay.se/video/14034616/fossilbranschens-sista-strid?info=visa