Hållbara transporter förutsätter en utökad satsning på kollektiva färdmedel. Bilparken kan naturligt bli mer miljöanpassad inte minst på drivmedelssatsning med elbilar som är ett måste.

Visst säljs det elbilar och de blir fler och fler. Man kan knappast säga att det är något direkt driv när elbilsparken inte ens når upp till 2000 elbilar i landet. Ser vi på vårt grannland Norge är situationen klart bättre. Den norska elbilsparken uppgår till 20000 bilar, alltså mer än 10 gånger fler än i Sverige. Orsak till den betydande skillnaden är att det finns betydligt fler fördelar som ges till elbilskunder i Norge. Detta gäller allt från slopad moms, slopade vägtullar till att kunna köra i bussfiler. Skall det hända något med den svenska bilparken så krävs det säkert insatser i likhet med den norska.

Bilden visar elbilsparkering utanför Akkershus i Oslo. När får vi se något liknande i Sverige?

elbilarOslo

 

Länk till svensk elbilsstatistik

 

 

/

På området med hållbar produktutveckling är hållbart mode ett starkt utvecklingsområde. Detta både utifrån ett konsumentintresse bland medvetna konsumentgrupper och offentliga satsningar. En av satsningarna på området är Mistra Future Fashion (www.mistrafuturefashion.com). Inom ramen för Mistra Future Fashion finns insatser på nya textilmaterial framställt av pappersmassa. Denna så kallade textilmassa kallad cellunova är under utveckling för kommersialisering vid Swerea. Materialet är klart miljömässigt bättre alternativ till viskos. Mistra Future Fashion har också lyft blicken och intresserat sig för den globala modeindustrin som till stor del är koncentrerad till Asien och då inte minst Kina som ett betydande producentland.

Förutsättningarna för hållbarhet inom mode bygger liksom annan produktframtagning på att designfasen är central för att produkten i sin helhet i detta fall ett plagg skall bli hållbart under sin livstid.

Klädbytardagar och återbruk gör sig alltmer påtagligt i dagens modeaktiviteter. Detta är också aktiviteter som finns med på de flesta festivaler. På den pågående Malmöfestivalen är detta också ett påtagligt inslag med till exempel programpunkter kring ”Återbrukssmycken av tyg” och utställning kring ”Hållbart mode och design”. Så visst sprids budskapet om hållbart mode, frågan är om det räcker till i förhållande till alla kommersiella krafter som kräver att vi skall konsumera mera utan att bry oss om konsekvenserna av konsumtionen.

/

  Bloggen har haft ett längre uppehåll, men är nu på G igen. Hållbarhetsfrågorna har dock inte tagit paus. Alla aspekter för hållbara produkter och tjänster från miljöaspekter, etik till socialt ansvarstagande med bland annat mänskliga rättigheter måste till. Detta medför krav som man nästan behöver ”indisk magi” för att klara av.

Vår konsumtion i allt vad vi gör från resor till konsumtion av prylar sätter avtryck på miljön i allt större utsträckning utanför våra egna gränser. Detta visar inte minst beräkningar av utsläppen av växthusgaser. Vanligen redovisas bara de utsläpp som vi orsakar i vårt eget land, men idag är det 60 procent som är utsläpp [...]

Hållbar utveckling är ett arbete som kan ske på många olika plan allt från insatser med förändring av produkter och tjänster till att hantera frågeställningar i en hel stadsmiljö. Hållbar stadsutveckling är idag ett etablerat begrepp som kommuner i Sverige, Europa och världen är allt mer engagerade i. WWF är en av de miljöorganisationer som [...]

Elektronik hör idag till ett av de största konsumtionsområdena i vårt samhälle. Enligt statistik från 2009 såldes 23 kilo elektronik per person i Sverige. Detta genererade i sin tur ett elektronikavfall som också är betydande med 16 kilo per person och år vid samma tidpunkt. Dessa elektroniska produkter bestående av allt från hemutrustning med TV [...]