Kevin Anderson, klimatforskare och gästprofessor vid Uppsala universitet, lever som han lär. Han tar tåget i stället för flyg och bil och har inte flugit på över 10 år. Till gästföreläsning i Lund tog han cykel från Uppsala för att sedan dra vidare på cykel till Malmö och därefter till Göteborg. Kevin är mycket tydlig och pedagogisk i sitt budskap inom klimatfrågan utifrån att vi alla tycks acceptera att det behöver göras betydande förändringar i vårt sätt att konsumera fossila bränslen, men att knappt inget händer.

Temperaturen på vår planet kommer att öka vilket är ett faktum. Vill vi inte att det skall få allvarliga följder med temperaturstegring på 6 graders ökning till 2100 utan bara 2 grader, dvs redan över Parisavtalets (globalt avtal 2015) nivå på 1,5 grader, ja då måste det göras mer nu på en gång. Kolla in Kevins OH-bild nedan.

 

Dagens filosofi tycks vara att visst kan vi klara det hela, men vi behöver inte göra det nu vi får bli mer effektiva lite senare när tekniska lösningar finns. Jag har just läst en artikel med en prognos hur vi svenskar reser med flyg. Tidigare har det gällt en långresa med flyg per år, men trenden nu är att folk vill resa korta tider men 3 eller 4 gånger per år. Detta är ju inget som direkt pekar på att klimatet står så högt i kurs för flygresenärer. I dag är det 10% av jordens befolkning som står för 50% av utsläppet av växthusgaser (huvudsakligen koldioxid). I Sverige är det inte bara våra utsläpp här hemma som vi bidrar med utan cirka 50% skall läggas till på kontot från importerade produkter. Ser vi på vad vi behöver göra i Sverige för att följa Parisavtalet så framgår detta av annan OH-bild från Kevin, se nedan.

 

Bilden visar att det finns ingen tid att förlora – måste reducera våra utsläpp kraftigt med start omgående. Vanligt är att vi alla inväntar att politiker skall ta initiativet och lösa problemen. Detta räcker inte det krävs insatser från alla med en betydligt större bredd på klimatinsatser än vad som sker idag. I föreläsningen av Kevin visar han på de utspel som görs, vilka han till stor del kallar ett ”svindleri” som inte löser eller klarar våra klimatmål, se OH-bilden nedan.

 

Vår tro på att teknologiinsatser skall lösa alla problem – det kan vi glömma. Det kan dock vara en hjälp på vägen. Elbilar i stället för dieselbilar, visst det är bra. Det ser ju bra ut att transportera sig med elbil för den direkta luftmiljön, men vi glömmer ofta bort all annan miljöpåverkan från ”vaggan till graven” (hela livscykeln för produkten). Skall vi nå en acceptabel klimatpåverkan i nivå med Parisavtalet då måste det till större förändringar och paradigmskifte inom ett flertal områden, se OH-bild nedan.

 

Som svenskar är vi ganska bra på klimatarbetet, men det går inte klappa sig på bröstet och luta sig tillbaka och tycka att andra skall göra jobbet. Frågan är också hur vårt samhälle och vi svenskar kommer reagera när vi inte bara behöver vara humanister för att ta emot flyktingar som kommer från krigszoner. Snart kan det vara aktuellt att vi på grund av dåligt klimatarbete kommer att få klimatflyktingar till Sverige. Kommer vi att bli mer positivt inställda till denna flyktingvåg. Ja det återstår att se, kanske det är dags att göra kraftinsatser för klimatet och inte vänta.

 

Länkar

Artikel om Kevin Anderson i ETC

Länk till Kevin Anderson på Uppsala universitet

 

 

/

 

 

Jag har varit på utflykt till Rügen i Tyskland. Resvägen gick via färjeförbindelsen Gedser-Rügen denna väg trafikeras bland annat av Scandlines. Här är det glädjande att se att reningstekniken för luftutsläppen praktiseras. Större delen av svavel och partiklar tvättas bort genom vattenbegjutning. Dessutom är färjorna på linjen försedda med dieselelektisk drift, vilket ger effektivare drift som reducerar koldioxidutsläppen med ca 15 procent. När jag ställde fråga om det var rening av avgaserna fick jag nedanstående sammanfattande bild. Det var med en viss stolthet som informationsvärden gav mig illustrationsbilden. Samtidigt noterade hen att det är hög tid att fartygstrafiken också tar sitt ansvar för miljön. Detta var ett mycket trevligt svar, vilket man hoppas är väl förankrat i organisationen.

 

 

 Det är bara att hoppas att alla kryssningsfartyg som nu är på väg in i Östersjön också börjar ta sitt ansvar och inte förorenar vår luft och vårt vatten.

 

 

/

källa www.sharingcities.se   Lite fördjupning kring det tidigare inlägget kring delningsekonomi och delningstjänster. Inom delningsekonomi finns det idag ett globalt nätverk ”The Sharing Cities Network”. Nätverket startade som ett sätt att skapa kontakter mellan olika delningsprojekt i USA. Detta hände innan Trump började sätta krokben för framsynt miljöarbete. Nätverket är en gräsrotsorganisation för att hjälpa olika […]

Delningsekonomi=Delningstjänster. Det är fråga om att dela på prylar i stället för att vi alltid skall konsumera och förbruka av jordens begränsade resurser. Detta är inte ett helt nytt sätt att konsumera utan något som till stor del fallit i glömska från tidigare generationer. Vi kan ofta klara oss genom att tillsammans dela på prylar […]

Matproducenter världen över jagar billigast vegetabiliska oljan. Svaret har varit palmolja från Sydostasien. Palmolja används i väldigt många matvaror som margarin, choklad, kakor mm. Oljan är också vanlig i tvål, tvättmedel, smink och diverse andra produkter. Den stora produktionen av palmolja har inneburit skövling av regnskogen och den biotop som finns i denna miljö. För […]

Många har på olika sätt och skilda nivåer i samhället engagerat sig för att stoppa den globala negativa klimatförändringen som blir mer och mer synlig i dag. Detta gäller allt från väderfenomen med stormar och orkaner, översvämningskatastrofen till torka som ödelägger förutsättningarna för normalt liv. I miljödokumentären ”Before the flood” från 2016 med Leonardo DICaprio […]