Det händer mer än initiativ på klimatområdet i Kalifonen. Inom teknikområdet tas nu en fullskaleanläggning i bruk för rening av sopberget av plast som flyter omkring på världshaven. En första anläggning har nu bogserats ut från San Francisco till området norr om Hawaii. Denna plastreningsanläggning, som framgår av bilden, utgörs av en 600 meter lång flytande ”korv” med en underliggande 3 meter djup uppsamlande barriär, se www.theoceancleanup.com. Bakom tekniken som varit under utveckling under 5 år står en i dag 24 årig holländare, Boyan Slat.

Plastreningsanläggningen skall dra ihop det flytande plastavfallet som samlats innanför barriären, vilket sedan omhändertas av fartyg som samlar upp plastavfallet. Målet med tekniken är att ha 60 liknande anläggningar i gång som skall hjälpa till att begränsa det stora flytande avfallsberget. Det förutsätter naturligtvis att den fullskaleanläggning som nu är i drift också uppfyller förväntningarna. Vi har idag 5 stycken flytande plastöar i världshaven, norra och södra Stilla Havet, norra och södra Atlanten samt ett område i Indiska Oceanen. Den totala ytan av dessa flytande öar av plastavfall täcker en yta stor som tre gånger Frankrikes yta. Det kommer att vara ett projekt som kommer stäcka sig långt fram i tiden med tanke på mängden av plastavfall. Det bästa för ett lyckat resultat är naturligtvis att vi själva också bidrar med att minska tillförseln av plast genom att minska vår konsumtion av plastartiklar.

 

/

 

På klimatmöte i San Francisco presenterades nyligen en ny klimatrapport ”Global climate-September-2018”. I denna rapport visar ett antal forskare hur de globala utsläppen av växthusgaser kan halveras till år 2030. Man går i genom bransch för bransch och redovisar vad ny teknik kan åstadkomma. Drivande faktor är att vi har en snabb utveckling av fossilfria energislag som i olika branscher kan ersätta kol och olja som energibehov. Vi behöver dock politiska beslut, det går tyvärr inte bara på frivillig väg. En välfungerande och driven hållbar produktutveckling är därför en självklarhet om vi skall klara klimatfrågan. Detta gäller också för andra miljöåtgärder som måste till i en nära framtid med frågor som kemikaliehotet och tillgång på rent vatten.

 

/

Ingen har väl missat att det är val om några dagar. Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en utvärdering av vad partierna har klarat av de fyra senaste åren inom 18 centrala miljöfrågor. Detta gäller vad man sagt och hur man i verkligen agerat, resultat framgår av bilden. Miljöfrågorna är minst lika centrala om inte mer i […]

Kevin Anderson, klimatforskare och gästprofessor vid Uppsala universitet, lever som han lär. Han tar tåget i stället för flyg och bil och har inte flugit på över 10 år. Till gästföreläsning i Lund tog han cykel från Uppsala för att sedan dra vidare på cykel till Malmö och därefter till Göteborg. Kevin är mycket tydlig […]

    Jag har varit på utflykt till Rügen i Tyskland. Resvägen gick via färjeförbindelsen Gedser-Rügen denna väg trafikeras bland annat av Scandlines. Här är det glädjande att se att reningstekniken för luftutsläppen praktiseras. Större delen av svavel och partiklar tvättas bort genom vattenbegjutning. Dessutom är färjorna på linjen försedda med dieselelektisk drift, vilket ger […]

källa www.sharingcities.se   Lite fördjupning kring det tidigare inlägget kring delningsekonomi och delningstjänster. Inom delningsekonomi finns det idag ett globalt nätverk ”The Sharing Cities Network”. Nätverket startade som ett sätt att skapa kontakter mellan olika delningsprojekt i USA. Detta hände innan Trump började sätta krokben för framsynt miljöarbete. Nätverket är en gräsrotsorganisation för att hjälpa olika […]