Många har på olika sätt och skilda nivåer i samhället engagerat sig för att stoppa den globala negativa klimatförändringen som blir mer och mer synlig i dag. Detta gäller allt från väderfenomen med stormar och orkaner, översvämningskatastrofen till torka som ödelägger förutsättningarna för normalt liv.

I miljödokumentären ”Before the flood” från 2016 med Leonardo DICaprio görs en ingående beskrivning av de effekter som vi står inför beroende på klimatförändringar. Leonardo ger oss en bild över de problem vi är ställda inför, världen över. Detta i form av skövling av landområden för utvinning av oljesand i USA, smältningen av isberg och ismassorna i norr, översvämningar i Sydostasien, skövling av regnskog för anläggningar av palmolje-plantager i Indonesien och för djurfoder i Amazonas. En god bild görs av förnekarna till den rådande klimatförändringen och dess lobbyister inklusive Thrump med sin skygglappar. Det finns också med hoppfulla uttalande från bland annat fd presidenter som Clinton och Obama. Möjligheterna visas hur vi kan vända på utvecklingen genom stora insatser nu, på bland annat sol- och vindkraft som är bättre ekonomiska alternativ än de fossila bränslen. Detta framgår också av föregående blogginlägg.

Filmen kan du nu se på Netflix (finns gratisprenumeration) Trailer finns på länken https://www.beforetheflood.com/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

Det är nu billigare att producera el med solpaneler och vindkraftverk än med fossilbränslen som kol och olja. Kolla in den svenska dokumentären om omställningen till fossilfritt.

Dokumentären ”Fossilbranschens sista strid”

https://www.svtplay.se/video/14034616/fossilbranschens-sista-strid?info=visa

 

/

                  Det finns ett antal begrepp som kommit till användning i miljösvängen och jag skall ge lite kommentarer till några. Du kanske inte håller med ge mig då en kommentar. När vi talar om ämnet kan man i princip koppla begreppen lika väl till fysiska produkter som […]

Det är över 3 år sedan det var aktiviteter på bloggen. Orsaken är väl att jag varit för mycket upptagen med annat. Behovet av miljöanpassning av produkter och tjänster har dock inte minskat. Fortsättningsvis kommer fokus att vara som tidigare på olika delar av hållbar- och miljöanpassad produktutveckling, men kommer i hög grad att även […]

Hållbara transporter förutsätter en utökad satsning på kollektiva färdmedel. Bilparken kan naturligt bli mer miljöanpassad inte minst på drivmedelssatsning med elbilar som är ett måste. Visst säljs det elbilar och de blir fler och fler. Man kan knappast säga att det är något direkt driv när elbilsparken inte ens når upp till 2000 elbilar i […]

På området med hållbar produktutveckling är hållbart mode ett starkt utvecklingsområde. Detta både utifrån ett konsumentintresse bland medvetna konsumentgrupper och offentliga satsningar. En av satsningarna på området är Mistra Future Fashion (www.mistrafuturefashion.com). Inom ramen för Mistra Future Fashion finns insatser på nya textilmaterial framställt av pappersmassa. Denna så kallade textilmassa kallad cellunova är under utveckling […]