Lars Siljebratt - Hållbar produktutveckling

Jag som håller i bloggen heter Lars Siljebratt och driver miljökonsultföretaget EQ Integration.

Under de senaste 20 åren har jag arbetat med diverse industriella miljöfrågor. Detta har gällt allt från miljöanpassning av produktionsprocesser, införande av miljöledningssystem till miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Under senare år har arbetet bl.a. bestått av avsvarig för distansutbildning i Hållbar produktutveckling vid Yrkeshögskolan i Eslöv. Myndigeten för Yrkeshögskolan ansåg tyvärr inte ämnesområdet som prioriterat varför denna utbildning nu är nedlagd.

Förutom inlägg som jag svarar för kommer personer från olika ämnesområden bjudas in som gästbloggare.