På klimatmöte i San Francisco presenterades nyligen en ny klimatrapport ”Global climate-September-2018”. I denna rapport visar ett antal forskare hur de globala utsläppen av växthusgaser kan halveras till år 2030. Man går i genom bransch för bransch och redovisar vad ny teknik kan åstadkomma. Drivande faktor är att vi har en snabb utveckling av fossilfria energislag som i olika branscher kan ersätta kol och olja som energibehov. Vi behöver dock politiska beslut, det går tyvärr inte bara på frivillig väg. En välfungerande och driven hållbar produktutveckling är därför en självklarhet om vi skall klara klimatfrågan. Detta gäller också för andra miljöåtgärder som måste till i en nära framtid med frågor som kemikaliehotet och tillgång på rent vatten.

 

/


  1. Amanda (Reply) on fredag 21, 2018

    Låter mycket intressant, då hoppas vi på positiva beslut inför 2030 då!