Miljöfrågor – inte bara klimat

I dag har miljöfrågor ett klart fokus på klimatet. Detta är naturligt bland annat utifrån den uppmärksamhet om klimathotet som skapats genom den vetenskapliga granskningen från FNs klimatpanel IPCC, Greta Tunberg och den kedjereaktion som blivit av hennes klimatstrejk och det aktuella EU-valet. Det sätter också mycket fokus vart vi globalt och vad vi i Sverige måste förändra.

Själv har jag i olika föreläsningar under de senaste 5-10 åren använt mig av följande bild för de globala miljöhoten som vi har att ta ställning till. Med andra ord, fokus har varit klimatet, men mycket har glömts bort eller bortprioriterats på grund av mediabilden.

Globala miljöhot

Detta inlägg gäller den andra vågen av miljöhot, biologisk mångfald. Först lite kort vad som väntar i följande hot. Vi omger oss och omsluts av ett kemikaliesamhälle. Den globala handeln bidrar till ökat hot med spridning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. På 50 år har produktionen av kemikalier ökat från cirka 7 miljoner ton till drygt 400 miljoner ton per år. Bristen på kunskap om kemikalier som ingår i alla olika produkter och varor medför ett globalt hot och en exponering för var och en av oss på vår planet. Effekterna kan uppstå efter 20-30 år eller omedelbart beroende på exponeringen. Nästa globala hot gäller bristen på rent vatten. Denna brist drabbar över 2 miljarder människor och då till stor del den av mänskligheten som inte lever i någon lyxtillvaro. Orsakerna till denna brist på rent vatten beror bland annat på en konsekvens av torka, ökenspridning, föroreningar mm.

Biologisk mångfald

Under senare år har ökad uppmärksamhet getts åt förlusten av biologisk mångfald vid sidan om att rädda klimatet. Hotet mot den biologiska mångfalden kommer från bland annat spridning av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar.

Enligt WWF är ”Risken är stor att jorden förlorar två tredjedelar av populationerna av vilda ryggradsdjur under perioden 1970 till 2020. Mer än hälften av antalet fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har försvunnit. Värst är det för sötvattenslevande djur, så som fiskar och groddjur. De har gått ned med hela 81 procent.”

Liksom inom klimatområdet finns det för biologisk mångfald en vetenskaplig expertpanel inom FN, IPBES. Expertpanelen har nyligen kommit ut med en granskningsrapport om tillståndet för den biologiska mångfalden för jordens djur, växter och ekosystem. Rapporten ger en alarmerande bild av tillståndet med stor risk för utrotning av upp emot en miljon arter, djur och växter. På IPBES hemsida finns rapporten tillgänglig i olika former

En översikt och lättillgänglig information om rapporten finns tillgänglig via Vetenskapens värld ”Så ska världen rädda den livsviktiga mångfalden

Uppror i likhet med klimatfrågan börjar idag infinna sig på området med fokus på naturen. Det gäller att upprätta och skapa rättigheter för naturen. Detta medför att naturen kan vara med att ställa krav till exempel kan en flod vara med och stämma en verksamhet som förorenar.

Juridiska rättigheter för naturen är en hoppfull insats som kan bidra till steg i rätt riktning för en hållbar biologisk mångfald.

Det här inlägget postades i Hållbarhet. Bokmärk permalänken.

1 svar på Miljöfrågor – inte bara klimat

  1. Amanda skriver:

    Otroligt viktig upplysning!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.