Det är över 3 år sedan det var aktiviteter på bloggen. Orsaken är väl att jag varit för mycket upptagen med annat. Behovet av miljöanpassning av produkter och tjänster har dock inte minskat. Fortsättningsvis kommer fokus att vara som tidigare på olika delar av hållbar- och miljöanpassad produktutveckling, men kommer i hög grad att även brett beröra områden med hållbar konsumtion, hållbar utveckling mm.

 

 

/


  1. Lämna gärna en kommentar nedan