Om oss

Välkommen till bloggen om Hållbar produktutveckling

Bloggen skall vara inspirations- och kunskapskälla kring Hållbar produktutveckling. Den skall också förhoppningsvis kunna vara ett forum för att diskutera och lägga fram synpunkter och kommentarer inom ämnet som är mycket brett och på olika sätt berör alla. Bloggen riktar sig till dig som är intresserad av produktutveckling, miljö- och kvalitetsfrågor och breda strategiska ledningsfrågor, men också alla som konsumenter och kravställare för en hållbar konsumtion och hållbar utveckling.

Bloggen avser att täcka en bredd som speglar områden med socialt ansvarstagande i en global handel, metoder och verktyg för miljöanpassning av produktutveckling och produkter, nyheter inom hållbarhetsfrågor kopplat till produkter och konsumtion samt goda exempel.

Begreppet ”Hållbar produktutveckling” är i sig inte ett entydigt begrepp då det kan avgränsas på olika sätt. Naturligtvis är kopplingen till hållbar utveckling och de tre dimensionerna socialt ansvarstagande, ekonomisk hållbarhet och miljö-/ekologiskt hållbart en viktig basnivå att utgå från. Ett försök till definition av begreppet finns under inlägg på bloggen. Detta kommer säkert att vara ett ämne att kontinuerligt återkomma till och där det med säkerhet finns många synpunkter och kommentarer som kan vara intressant att ta upp.

Bloggen  har inledningsvis ingått som kommunikation inom distansutbildningen i Hållbar produktutveckling som bedrivits vid Yrkeshögskolan i Eslöv. Idag drivs bloggen som en del inom verksamheten vid EQ Integratgion.

Du är varmt välkommen att ta del av bloggen om Hållbar produktutveckling/Hållbar design

Lars Siljebrat