Miljöstörande framställning av energi

Koldioxidavtryck eller inte?

Föregående blogginlägg med gränser för vår konsumtion skapade diskussionsinlägg på min FB-sida kring vårt koldioxidavtryck. Det tycks heller inte som det råder full samsyn om den mänskliga betydelsen av utsläppen med växthusgaser.

Energiframställning inte enbart koldioxidutsläpp

Vår konsumtion med behovet av fossil energi är inte bara en miljöfråga om utsläpp av koldioxid vid förbrukningen av energi. Energiuttagen medför också betydande miljö- och hälsoproblem vid själva produktionen av fossila bränslen. Förutom uttag av oljefraktioner i traditionella oljekällor på land och till havs finns det idag en betydande oljeutvinning via så kallad fracking. Denna form av utvinning av oljeprodukter bidrar till förstörelse av stora naturområden och skapar betydande hälsoproblem för boende i närmiljön.

Frackinganlägning i Alberta Ca, Källa: cbc.ca/news

Vad är fracking?

Fracking är en teknik för att utvinna fossila bränsle i form av naturgas och oljeskiffer. Genom borrhål, ofta borrade horisontellt i marken, injicerar man stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier. På detta sätt får man till sprickbildningar i oljebärande skifferlager och möjlighet att utvinna naturgas och olja. Kolla in videon som tekniskt beskriver fracking.

Fracking i Kanada och USA

Kanada uppfattas av många som ett stort oförstört grönt land. Detta är inte riktigt en sann bild av verkligheten. I provinser som Alberta, västra Kanada, bedrivs omfattande fracking. Denna utvinningsmetod för fossila bränslen är numera den dominerande metoden i Kanada.

I likhet med Kanada är USA till stor del beroende av fracking för sin oljeproduktion och har genom denna utvinningsteknik blivit mer eller mindre oberoende av oljeimport. SeedScientific visar, ”23 Fracking Statistics Everyone Should Know in 2020”, betydelsen för USA:s ekonomi men också de negativa sidorna med fracking.

Miljöproblem med fracking

Fracking hör till den mest miljöstörande oljeutvinning vi har på vår jord. En mängd vittnesmål talar sitt tydliga språk med bland annat total förstörelse av omfattande landområden, stor vattenförorening med bland annat uppsamling i stora dammar, ett 1000-tal förorenande kemikalier och betydande lokalt framställda jordbävningar på grund av tryckinjiceringen i marken. Klimatutsläppen är inte att förglömma med utsläpp av betydande mängd metangas vid sidan om koldioxid som uppkommer pga alla aktiviteter vid produktionen. Till detta kommer de mänskliga lidandena med hälsoproblemen som skapas genom alla uppkomna föroreningar. Produktionen av olja från oljesand skall inte glömmas bort som en omfattande miljöstörande produktion i likhet med fracking. Greenpeace har vid sidan av alla andra lokala aktörer agerat för ett stopp av fracking.

Vattenbrunnen innehåller metangas som kan antändas när kökskranen vrids på

Olja utan Trump

Ingen lär ha missat valet i USA. De flesta förutom Trump har också insett att det är Biden som övertar ledningen den 20 januari.

Biden har deklarerat att han kommer att ställa sig bakom Paris-avtalet för klimatet och inte följa Trumps väg att bryta betydelsefulla internationella avtal som påverkar vår överlevnad. Enligt vallöftena har Biden uttalat sig för en grön omställning vilket är lovande. Vi får nog vänta och se om detta också blir verklighet eller bara ett vallöfte. Ett avståndstagande från fracking är långt ifrån säkert att vi får höra från Biden. USA har genom denna kraftigt miljöstörande oljeframställning mer eller mindre blivit självförsörjande på olja, varför ett stopp för fracking är ganska osannolikt. I delstaten Pennsylvania, som var en av nyckelstaterna i valet, är fracking en av ekonomins stöttepelare. Biden höll här en låg profil med att inte angripa fracking.

Ljus i tunneln

Texas är en av USAs ledande delstater för oljeutvinning. Nu börjar man tänka nytt i Texas. Oljemarknaden har under den senaste 5-årsperioden sviktat och man får inte avsättning för allt man pumpar ut ur jordskorpan. Priserna sjunker på marknaden. Detta är något vi själva ser här i Sverige med betydligt lägre drivmedelspriser. Oljeindustrin både traditionell och fracking ser nu att intäkterna i förhållande till kostnaderna, ger för dålig vinstutdelning. Kapitalet söker nya vägar och då är fossilfria investeringar en bättre lösning.

Ett exempel på de nya satsningarna i Texas är solenergianläggning i västra Texas med huvudfinansiering från Facebook. Investeringen är på över 400 miljon dollar med en anläggning som jämförs med en yta fem gånger större än central park i NY. Anläggningen skall producera 379 megawatt solenergi.

bild

Andra satsning på solenergi i Texas är Bank of America som tecknar långsiktiga avtal med energibolag om förnybar energi med sol. Banken har fokus att satsa helt på förnybar energi. Det känns som att kapitalet har insett att fossil energi inte hör framtiden till.

Trump har under sina år vid makten motarbetat den gröna energin och tagit avstånd till Parisavtalet. Däremot har gensvar kommit från ett betydande antal delstater och städer att man ställde sig bakom Parisavtalet.

Ljuset i tunneln är att ekonomin och ökad självinsikt i USA visar på behovet av en grön omställning och energisyn. Det medför att vi trots allt med tillförsikt kan se drivande krafter även i USA på en grön omställning. Detta kräver att den kraftigt miljöstörande frackingtekniken avvecklas till förmån för gröna jobb.

Dela gärna blogginlägget vidare.

Det här inlägget postades i Ekodesign, Globalt tänkande, Hållbarhet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.