AI hot eller möjligheter!

AI, dvs artificiell intelligens, är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens bland annat förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter (Wikipedia). Man kan också tala om AI som en utvecklad form av automatisering av samhället. Detta kan vi ju se som en fantastisk utveckling som vi behöver i en framtid med alla de miljöproblem som bör lösas och utvecklingen av ny teknik som sker och kan utvecklas vidare för en hållbar framtid.

Allt är dock inte guld och gröna skogar med AI-teknik. Det finns flera problemområden som man i hög grad bör vara uppmärksam på. Detta är frågor hur vi vill ha det med ett övervakningssamhälle där alla våra digitala fotavtryck kartläggs och dokumenteras av aktörer som Google, Facebook och andra liknande aktörer. Till detta finns också den uppenbara risken att Europa blir akterseglade av USA och Kina som utvecklats till att idag helt dominera inom AI.

Källa: Digital Signage Today

AI:s ställning som hot eller möjlighet avhandlas i SVT:s programserie Dokument utifrån. Man talar om AI som ett antal verktyg att effektivisera olika funktioner i samhället. Strukturer bestäms av algoritmer och de aktörer/företag som styr dessa har också makten över AI. Här har vi ett av de demokratiska problemen där vi är i händerna på dessa internationella aktörer som Google, Facebook Amazon med flera. Vi är på väg till en övervakningskapitalism med anspråk på mänskliga beteende. Detta ger en direkt koppling till känslan av det övervakningssamhälle som George Orwell ger av framtidsbilden i boken 1984.

I SVT-programmet synliggörs hur information om mjukvara ”vårt beteendemönster” samlas in t.ex. genom att erbjuda olika gratistjänster. Ju mer vi använder AI i våra hem med olika fjärrstyrningar och personliga tjänster desto mer lämnar vi över till de med kontrollen över dataflödet. Varje miljardär som kan köpa AI-data kan använda detta för styrning av marknaden. Motstånd att använda data på en fri marknad har tagits i Kalifornien av Alastair Mactaggart som fått igenom en lag vilken förbjuder att sälja privat data vidare. Något som i högsta grad bör uppmärksammas och diskuteras även hos oss.

När vi ser situationen att öka makten genom övervakning och att använda AI som verktyg är Kina det främsta exempel. Genom ansiktsigenkänning får man en total övervakning och skapandet det totala övervakningssamhället. Här har vi i hög grad framtidssamhället enligt George Orwells 1984. Kina driver också export av denna teknologi, vilket bör uppmärksammas och skapa debatt och oro om man önskar ett öppet samhälle.

Debatten om AI som inte enbart den goda tekniken har pågått några år, men uppmärksamheten och debatten måste mer tas på allvar. Några artiklar som är värda att läsa framgår nedan.

”Det handlar om våra liv i framtiden” artikel i Nyteknik om Max Tegmark. Han menar att innan vi tar till oss AI som ett verktyg att lösa vår framtid måste allmänhet och beslutsfattare få upp ögonen för den ”största förändringen i mänsklighetens historia”. AI bör också ses i ett jämlikhetsperspektiv, vilket görs i artikel i Veckans affärer. Man påtalar bland annat att 75% av världens alla yrkesverksamma inom området AI utgörs av män. Detta visar på en snedfördelning som kan ha betydande inverkan på tillämpningen av AI.

För att inte svartmåla förutsättningarna med AI, som naturligtvis utgör en positiv teknikutveckling förutsatt att den används på rätt sätt och att den sker på demokratiska villkor, bör några referenser också ges där man framhåller dess fördelar.

David Sumpter, professor i tillämpad matematik, påtalar i artikel i Veckans Affärer att det är ”Struntprat att AI kan förgöra mänskligheten”. Naturligtvis har han rätt att det inte är algoritmerna i sig som är problemet, men kanske skall vi vara uppmärksamma på vilka som styr och hur AI hanteras. AI framhålls ofta som det effektiva systemet som är smartare än människor, vilket framhålls av IT-företag i en artikel i Dagens industri. Här framhålls de stora fördelarna med att använda AI och att mycket kan effektiviseras på smart sätt.

AI kommer vara ett betydelsefullt verktyg för att framöver hantera många av dagens miljöfrågor och i vissa fall bidra till framsynta lösningar. Detta gäller också lösningar inom hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vi alla har koll på hur AI används som verktyg och att det sker en öppen debatt i samhället hur vi på bästa sätt skall använda tekniken utan att skapa än mer odemokratiska former för samhällsutvecklingen.

Det här inlägget postades i Hållbarhet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.