Finns vaccin för klimatförändringar?

Växthusutsläppen ökar

5-årsdagen för Paris-avtalet, det globala klimatavtalet, har just passerats. Genomförandet av detta aktionsprogram för att förhindra en miljökatastrof går minst sagt trögt. Den årliga minskningen av växthusgaser är inte tillräcklig. I dag har vi en 2-procentig ökning av produktionen av fossila bränslen. Globalt bör produktionen minskas med 6-procent årligen fram till 2030. Denna årliga minskning krävs för att nå en noll-nivå i utsläpp, dvs en koldioxidneutralitet, till 2050.

Insikten att vi måste stoppa produktionen av fossila bränslen har inte gått in hos alla aktörer. Detta gäller i hög grad även för svenska verksamheter. Till exempel har Lundin Energy fått tillstånd av Norge att leta olja i Nordnorge och på Svalbard, se artikel Aftonbladet. I denna satsning på att hitta ny olja finns storbanker, SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank, som satsar 97 miljarder på oljeprospektering i Arktis. Kolla bankernas försvar för denna satsning med fossila bränslen och fundera på dess trovärdighet, se Aftonbladets artikel

Jonathan Jeppsson är journalist som har skrivit boken ”Åtta steg mot avgrunden: Vårt framtida liv på planeten”. I boken ges en bild av att kollapsen för klimatet inte går att stoppa. Målen uppfattas som ouppnåeliga, som är högst 1,5 graders temperaturökning till 2100 och nollutsläpp 2050. Jeppsson ger en bild av klimatpåverkan om 40 år, med 1,5 miljarder klimatflyktingar och katastrofer skapade av klimatförändringarna med orkaner, torka och skyfall som blir normaltillstånd. I Sverige kommer vi säkert att tvingas ta emot betydligt fler klimatflyktingar än de konfliktflyktingar som kom 2015.

Ljuset i klimatfrågan

EU-länderna, inklusive Sverige, har sedan 5 år tillbaka ett klimatavtal som alla länder har godkänt. I verkligheten är det långt ifrån alla länder som håller sig till avtalets begränsningar. Nu i december 2020 har man dock tagit ett steg i uppstramning med formellt beslut om klimatmål inom EU, vilket skall redovisas inför FN. EU har enats om att minska utsläppen av växthusgaser till 2030 med minst 55 procent i relation till nivån 1990. Synpunkterna om att detta är tillräckligt skiljer sig och miljöforskare samt miljöorganisationer anser att behovet är större än det nya klimatmålet. Sannolikt krävs snart en förstärkning av klimatmålet om vi skall klara en ljusare framtid. EUs klimatarbete går att följa på Europaportalen.

Vaccin för klimatförändringar saknas

Under 2020 har vi haft en global nedstängning som visat sig vara en vinst för miljön. Utsläppen har till stor del begränsats, se tidigare blogginlägg. Denna utsläppsminskning har också till stor del begränsat den luftburna föroreningsnivån och bidragit till att färre dött i luftvägssjukdomar. Pandemin i sig är med alla insjuknade och dödsfall naturligtvis en tragedi. De inskränkningar i samhällsfunktioner som pandemin orsakat har inneburit att betydande del av den globala handeln har avstannat, vilket ur ett miljöperspektiv är positivt. Det alla väntar på nu är vaccinet så att ”hjulen kan snurra normalt igen”, dvs. återgå till vår normala överkonsumtion av jordens resurser. Allt talar för att det är dags att stanna upp och fundera på om vi behöver dagens konsumtionsnivå. När vi når pandemitillstånd för klimatet kan vi inte förvänta oss att det går att ta något vaccin för att återställa normaltillståndet utan då krävs anpassning till konstant katastrofläge.

Kraftfullt vaccin efterlyses

Klimatpåverkan på folkhälsan

Den vetenskapliga tidskriften Lancet har publicerat sin årsrapport för 2020 och belyser klimatförändringarnas påverkan på den globala hälsan. Rapporten visar att effekterna med översvämningar, torka, matbrist, bränder och sjukdomar kommer att ha betydande påverkan på den globala folkhälsan. Man påtalar också att den rådande pandemin under 2020 bör ge lärdom att en omställning bör ske innan det är för sent, se artikel i Expressen.

Årsrapporten från Lancet går att läsa och ladda ned från organisationens hemsida. Vill man följa området med klimatet och kopplingen till hälsoeffekter är detta en utmärkt hemsida att ta del av via deras nyhetsbrev.

Vi kan inte vänta oss något vaccin för klimatförändringar. Alla måste ändra vanor och beteenden. Detta är det enda möjliga vaccinet som fungerar.

Dela gärna blogginlägget vidare!

Det här inlägget postades i Hållbarhet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.