Glöm inte klimatfrågan

Föregående blogginlägg beskrev vårt beroende av olja och gas i Europa. Med det pågående kriget i Ukraina visar detta klart på behovet av att fasa ut beroendet av den ryska oljan och gasen för möjlighet att strypa Putins krig.

Krig har aldrig varit positivt för miljön. Den globala samstämmigheten kring att driva det långvariga kriget mot miljökrisen med den globala uppvärmningen har nedprioriterats till följd av det nuvarande kriget i Europa.

Klimatpolitiska rådets rapport

Klimatpolitiska rådet har för några veckor sedan släppt en ny rapport hur arbetet går vidare med åtgärder för att klara våra klimatmål. Rapporten visar på ett nedslående resultat. Den politiska ambitionsnivån är för dålig för att hålla takten i det aktiva arbetet med åtgärder som är tillräckliga att styra om vårt energiberoende av fossil energi. Vill vi stå fast vid temperaturmålen i Parisavtalet så måste utsläppskurvan över växthusgaser kraftigt minskas fram till 2030, se sammanfattande artikel i DN.

Klimatpolitiska rådets rapport och en rad internationella studier har fyra sammanfattande nyckelområden för hur vi skall nå ett noll-utsläpp 2045. Dessa är väl kända men ambitionsnivån att arbeta efter dessa är fortfarande klart otillfredsställande,

effektivare energi- och resursanvändning

fossilfri elektrifiering

biomassa från skogs- och jordbruk

upptag och lagring av koldioxid

För att åstadkomma en mer ambitiös takt i förändringsarbetet rekommenderar rådet följande fem insatser (fördjupning se rapporten);

  • Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer
  • Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden
  • Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås
  • Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen
  • Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU

Idag ser vi att behovet av fossilfri elproduktion minst måste fördubblas inom ett antal år. För att detta skall kunna ske krävs det bland annat att beslutsprocessen kring nyinstallation av t.ex. vindkraft kraftigt måste förkortas. Detta är endast en av ett flertal aktiviteter som måste till.

Idag talas mycket om att vi öppnar för olika insatser att hjälpa det ukrainska folket mot det utländska angreppet från Ryssland. Detta är en högst angelägen sak att göra. Men vi har ett långvarigt krig för klimatet som vi måste angripa på ett mer påtagligt sätt än vad som sker idag. Detta blir vi tvingade till om vi vill att kommande generationer skall kunna leva inom samma livsbetingelser som vi gör.

Rapport FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel har just släppt ytterligare en rapport om klimatet.

Figur: IPCC hemsida

Rapporten påtalar att vi är på väg mot en klimatkatastrof varför vi skyndsamt måste öka aktiviteterna för att fasa ut de fossila energikällorna. Kolla in sammanfattning av innehållet på Greenpeace hemsida. I SVT nyheter gör man kopplingen mellan kriget i Ukraina och risken att klimatfrågan kommer i skymundan.

Vill du få en ingående genomgång av rapporten och de lösningar som krävs för att åtgärda våra växthusutsläpp kolla då in vetenskapsradions program Klotet.

Det här inlägget postades i Hållbarhet. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.